Ansökan är öppen
Ansökning

Ansökningstiden för 2021 är öppen

2021-05-01

Ansökan är öppen 1 maj–1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan ansökan hittar du mer information om hur ansökan går till och länk till ansökningsblanketten.