September_äpplen
Ansökning

Ansökningsstiden för 2021 över för denna gång

2021-09-02

Bidragsstiftelsens öppettider för ansökan är 1 maj–1 september varje år. Handläggningen börjar i september och besked lämnas i december.

Se gärna våra berättelser om mottagare som fått sina ansökningar beviljade.