Äpplen
Ansökning

Ansökningstiden för 2020 avslutad

2020-09-01

Nu är ansökningsperioden avslutad för 2020. I år var första året med digital ansökan och det har fungerat bra för de flesta. Övriga har vi tagit emot vanlig ansökan ifrån.Handläggning av alla ansökningar kommer att ske under hösten och besked kommer i början av december. Vi kommer kontakta de som vi behöver kompletterande information ifrån.