Verksamhetsåret 2021
Rapport

Verksamhetsåret 2021

2022-05-04

Rapportera vår verksamhet är något av vår viktigaste syssla som organisation i civilsamhället. Tittar vi på verksamheten förra året kan vi glädjande nog notera en topp i antalet ansökningar.

Under den senaste ansökningsperioden fick vi in totalt 463 st ansökningar från privatpersoner. Det är fler än nånsin tidigare. Närmare 300 st av dem blev beviljade med en sammanlagd summa om 3,5 miljoner kronor.

Men 163 st ansökningar blev alltså inte beviljade. De vanligaste orsakerna till detta är att den sökande har medicinska grunder som vår stiftelse inte vänder sig till eller att ansökan avser ändamål som vi helt enkelt inte ger bidrag till. Andra skäl kan vara att den sökande fick bidrag redan förra året eller att den privata inkomsten överstiger en summa som påverkas av skatteregler vi måste följa.

Utöver enskilda bidrag så delade vi ut 150 000 kr till vårt samarbete med Uppfinnarföreningen. Pengarna fördelades till tre personer som fått föreningens utmärkelse för bästa innovationer till nytta för människor med rörelsenedsättning.

Vi har också en samverkan med parasportidrotten. Närmare 1,5 miljoner kr har anslagits till 11 parasportsklubbar för att ger fler människor möjlighet att utöva träning och idrott. Ytterligare cirka 1,6 miljoner kr har anslagits till lokala DHR-organisationer och verksamheter inom funktionsnedsättning.