Testamente

Testamente

Genom att inkludera Bidragsstiftelsen i ditt testamente så bidrar du till ett bättre och rikare liv för människor med rörelsehinder även i framtiden.

Ditt testamente gör skillnad

Att leva med ett rörelsehinder är en vardag för många människor. De offentliga resurserna för att få hjälp är begränsade. Genom de bidrag som vi kan ge så kan vi i vissa fall bidra till ett bättre och rikare liv för människor med rörelsehinder. 

För att kunna fortsätta vårt arbete tar vi tacksamt emot alla former av ekonomiska bidrag. Hjälp oss att hjälpa flera. 

Genom vår samarbetspartner Lawly så har vi gjort det enkelt att skriva ett testamente. Genom tjänsten nedan så kan du skapa ett juridiskt korrekt testamente och om du vill inkludera en gåva till vår verksamhet. Ditt bidrag leder till att vi kan hjälpa fler människor med rörelsehinder.

Frågor och svar

Varför ska jag skriva ett testamente?

De flesta av oss har något av värde. Ett testamente säkrar att din kvarlåtenskap fördelas enligt dina önskemål och kan förhindra tvister eller missförstånd bland dina efterlevande. Finns inga legala arvingar och du inte skriver testamente tillfaller allt staten genom Allmänna Arvsfonden.

Vad krävs för att testamentet ska vara giltigt?

I 10 kap ÄB (Ärvdabalk) regleras upprättande av testamente. För att testamentet ska vara giltigt gäller följande.

  • Testamentet ska vara skriftligt och daterat.
  • Det ska tydligt framgå att det är ett testamente.
  • Du kan skriva testamente själv men testamentet måste alltid signeras av två samtidigt närvarande vittnen.
  • Vittnena måste vara över 18 år och får inte vara närstående (make, sambo, syskon, förälder, barn, svåger, svägerska) eller själv mottagare av egendom i testamentet.
  • Vittnena måste kunna intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnens fulla bruk och gör det av egen fri vilja.

Tänk på att ett gammalt testamente inte längre är giltigt om du skriver ett nytt som går emot det tidigare testamentet.

Är det svårt att skriva ett testamente?

Ett testamente är inte svårt att skriva men det är viktigt att det uppfyller lagkraven för att det ska vara giltigt. Du kan alltid höra av dig till Familjerättsbyrån för gratis rådgivning per telefon 08-722 75 00.

Hur får Bidragsstiftelsen kännedom om testamentet?

Om du vill att Bidragsstiftelsen ska känna till testamentet får du gärna skicka en kopia till oss. Vi tar inte emot originalet men upplys oss gärna om var originalet finns. Det är bra om du informerar familj och efterlevande om att det finns ett testamente.