fbpx

Blog CMS

Verksamhetsåret 2021

Rapportera vår verksamhet är något av vår viktigaste syssla som organisation i civilsamhället. Tittar vi på verksamheten förra året kan vi glädjande nog notera en topp i antalet ansökningar.
Read more

Allt börjar på nytt den 1 maj

Ansökningsfönstret till Bidragsstiftelsen är öppet 1 maj–1 september varje år. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan ansökan hittar du mer information om hur ansökan går till.
Read more

Nytt forskningsprogram tilldelas tio miljoner

Bidragsstiftelsen DHR stöttar ett nytt spännande forskningsprogram med tio miljoner kronor under fem år.
Read more

Bidragsstiftelsen under året som gått

Läs en summering av Bidragsstiftelsens arbete under 2020, då vi från våra totalt 20 olika stiftelser givit vi bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga.
Read more

Ansökningsstiden för 2021 över för denna gång

Bidragsstiftelsens öppettider för ansökan var 1 maj–1 september. Handläggningen börjar nu och besked kommer ges i december.
Read more

Hej Sommarsverige

Vi tar ledigt 12 juli–9 augusti. Vi önskar att ni alla får en skön sommar.
Read more

Ansökningstiden för 2021 är öppen

Ansökan är öppen 1 maj–1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan ansökan hittar du mer information om hur ansökan går till och länk till ansökningsblanketten.
Read more

Rapport från ett forskningsseminarium

Onsdagen den 25 mars 2021 arrangerade Bidragsstiftelsen DHR ett webbaserat seminarium om kunskapsbehov och forskning.
Read more

Vinnare i uppfinnartävling presenterar sina lösningar

Under slutet av förra året utsågs tre vinnare i DHR:s uppfinnartävling. Så här såg deras uppfinningar ut.
Read more

Hej vårt vinterland

Vi hoppas verkligen att ni alla mår OK detta märkliga år. Och att ni håller ut lite till. Vi vet och förstår hur många av er har det extra tufft. Årets ansökningsperiod kommer påbörjas i maj 2021 och kommer då läggas ut på hemsidan.
Read more

Vinnare utsedda i uppfinnartävling

Lördagen den 5 december 2020 var det prisutdelning i DHR Bidragsstiftelsens årliga innovationstävling. Den har arrangerats sedan 2012 och syftar till att inspirera uppfinnare till att utveckla praktiska och smarta hjälpmedel för rörelsehindrade.
Read more

Inbjudan till prisutdelning i uppfinnartävling

Lördagen den 5 december 2020 kl 18:00 kommer prisutdelning att hållas i Uppfinnartävlingen. På grund av pandemin sker ceremonin via Zoom.
Read more

Ansökningstiden för 2020 avslutad

Nu är ansökningsperioden avslutad för 2020. I år var första året med digital ansökan och det har fungerat bra för de flesta. Övriga har vi tagit emot vanlig ansökan ifrån.Handläggning av alla ansökningar kommer att ske under hösten och besked kommer i början av december. Vi kommer kontakta de som vi behöver kompletterande information ifrån.
Read more

Bli uppfinnare och tävla om 150000 kr

Har du en idé som kan underlätta vardagen för människor med funktionshinder? Nu är det dags att söka bidrag för utveckling av nya smarta vardagshjälpmedel som kan förenkla livet för människor med funktionshinder.
Read more

Ansökningstiden för 2020 börjar

Ansökan är öppen 1 maj–1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan ansökan hittar du mer information och länk till ansökan.
Read more

Här är vinnarna i uppfinnartävlingen

Nyligen var det stor prisutdelning i Bidragsstiftelsen DHR och Svenska Uppfinnareföreningens innovationstävling. Syftet var att bidra till utvecklingen av fler hjälpmedelsinnovationer.
Read more

Ansökningstiden är över!

Ansökningstiden är nu över och vi arbetar med att sammanställa ansökningarna.På styrelsemöte den 21-22/11 fattas beslut och därefter kommer beskeden att skickas ut. Alla får skriftliga svar - både beviljade och avslag.
Read more

Snart dags för ansökan 2018

Julledigheten är över och vi startar upp vårterminen med att önska alla en god fortsättning på 2018. Ansökningsblankett för 2018 kommer att finnas från maj månad. Som vanligt ska den sen skickas in före den 1 september.
Read more

Nya möjligheter till stiftelsemedel

Nu under hösten finns det två möjligheter till att söka stiftelsemedel, framförallt för personer som bor i Göteborg eller Kronoberg.
Read more

Om bidrag till resor

Bidrag ges i första hand till semester- och rekreationsresor såväl inom som utom Sverige. Främst ges bidrag för att täcka kostnader för medhjälpare.
Read more

Om bidrag till utbildning

Du kan söka bidrag till studier, som till exempel konst- och musikstudier, då företrädesvis inom klassisk musik.
Read more

Om bidrag till sport och hjälpmedel

Bidrag kan sökas för olika hjälpmedel som samhället inte står för. Till exempel anpassade fritids- och idrottsredskap eller tekniska hjälpmedel.
Read more

Möjlighet att söka medel från stiftelser

Nu under hösten finns det två möjligheter till att söka stiftelsemedel, framförallt för personer som bor i Göteborg eller Kronoberg.
Read more
COMPONENT DIVIDER

Verksamhetsåret 2021

Rapportera vår verksamhet är något av vår viktigaste syssla som organisation i civilsamhället. Tittar vi på verksamheten förra året kan vi glädjande nog notera en topp i antalet ansökningar.
Read more

Allt börjar på nytt den 1 maj

Ansökningsfönstret till Bidragsstiftelsen är öppet 1 maj–1 september varje år. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan ansökan hittar du mer information om hur ansökan går till.
Read more

Nytt forskningsprogram tilldelas tio miljoner

Bidragsstiftelsen DHR stöttar ett nytt spännande forskningsprogram med tio miljoner kronor under fem år.
Read more

Bidragsstiftelsen under året som gått

Läs en summering av Bidragsstiftelsens arbete under 2020, då vi från våra totalt 20 olika stiftelser givit vi bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga.
Read more

Ansökningsstiden för 2021 över för denna gång

Bidragsstiftelsens öppettider för ansökan var 1 maj–1 september. Handläggningen börjar nu och besked kommer ges i december.
Read more

Hej Sommarsverige

Vi tar ledigt 12 juli–9 augusti. Vi önskar att ni alla får en skön sommar.
Read more

Ansökningstiden för 2021 är öppen

Ansökan är öppen 1 maj–1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan ansökan hittar du mer information om hur ansökan går till och länk till ansökningsblanketten.
Read more

Rapport från ett forskningsseminarium

Onsdagen den 25 mars 2021 arrangerade Bidragsstiftelsen DHR ett webbaserat seminarium om kunskapsbehov och forskning.
Read more

Vinnare i uppfinnartävling presenterar sina lösningar

Under slutet av förra året utsågs tre vinnare i DHR:s uppfinnartävling. Så här såg deras uppfinningar ut.
Read more

Hej vårt vinterland

Vi hoppas verkligen att ni alla mår OK detta märkliga år. Och att ni håller ut lite till. Vi vet och förstår hur många av er har det extra tufft. Årets ansökningsperiod kommer påbörjas i maj 2021 och kommer då läggas ut på hemsidan.
Read more

Vinnare utsedda i uppfinnartävling

Lördagen den 5 december 2020 var det prisutdelning i DHR Bidragsstiftelsens årliga innovationstävling. Den har arrangerats sedan 2012 och syftar till att inspirera uppfinnare till att utveckla praktiska och smarta hjälpmedel för rörelsehindrade.
Read more

Inbjudan till prisutdelning i uppfinnartävling

Lördagen den 5 december 2020 kl 18:00 kommer prisutdelning att hållas i Uppfinnartävlingen. På grund av pandemin sker ceremonin via Zoom.
Read more

Ansökningstiden för 2020 avslutad

Nu är ansökningsperioden avslutad för 2020. I år var första året med digital ansökan och det har fungerat bra för de flesta. Övriga har vi tagit emot vanlig ansökan ifrån.Handläggning av alla ansökningar kommer att ske under hösten och besked kommer i början av december. Vi kommer kontakta de som vi behöver kompletterande information ifrån.
Read more

Bli uppfinnare och tävla om 150000 kr

Har du en idé som kan underlätta vardagen för människor med funktionshinder? Nu är det dags att söka bidrag för utveckling av nya smarta vardagshjälpmedel som kan förenkla livet för människor med funktionshinder.
Read more

Ansökningstiden för 2020 börjar

Ansökan är öppen 1 maj–1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan ansökan hittar du mer information och länk till ansökan.
Read more

Här är vinnarna i uppfinnartävlingen

Nyligen var det stor prisutdelning i Bidragsstiftelsen DHR och Svenska Uppfinnareföreningens innovationstävling. Syftet var att bidra till utvecklingen av fler hjälpmedelsinnovationer.
Read more

Ansökningstiden är över!

Ansökningstiden är nu över och vi arbetar med att sammanställa ansökningarna.På styrelsemöte den 21-22/11 fattas beslut och därefter kommer beskeden att skickas ut. Alla får skriftliga svar - både beviljade och avslag.
Read more

Snart dags för ansökan 2018

Julledigheten är över och vi startar upp vårterminen med att önska alla en god fortsättning på 2018. Ansökningsblankett för 2018 kommer att finnas från maj månad. Som vanligt ska den sen skickas in före den 1 september.
Read more

Nya möjligheter till stiftelsemedel

Nu under hösten finns det två möjligheter till att söka stiftelsemedel, framförallt för personer som bor i Göteborg eller Kronoberg.
Read more

Om bidrag till resor

Bidrag ges i första hand till semester- och rekreationsresor såväl inom som utom Sverige. Främst ges bidrag för att täcka kostnader för medhjälpare.
Read more

Om bidrag till utbildning

Du kan söka bidrag till studier, som till exempel konst- och musikstudier, då företrädesvis inom klassisk musik.
Read more

Om bidrag till sport och hjälpmedel

Bidrag kan sökas för olika hjälpmedel som samhället inte står för. Till exempel anpassade fritids- och idrottsredskap eller tekniska hjälpmedel.
Read more

Möjlighet att söka medel från stiftelser

Nu under hösten finns det två möjligheter till att söka stiftelsemedel, framförallt för personer som bor i Göteborg eller Kronoberg.
Read more
COMPONENT DIVIDER