fbpx

Ansökning

Ansökningsperioden till Bidragsstiftelsen är 1 maj–1 september.

Allt börjar på nytt den 1 maj

Ansökningsfönstret till Bidragsstiftelsen är öppet 1 maj–1 september varje år. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan ansökan hittar du mer information om hur ansökan går till.
Read more

Ansökningsstiden för 2021 över för denna gång

Bidragsstiftelsens öppettider för ansökan var 1 maj–1 september. Handläggningen börjar nu och besked kommer ges i december.
Read more

Ansökningstiden för 2021 är öppen

Ansökan är öppen 1 maj–1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan ansökan hittar du mer information om hur ansökan går till och länk till ansökningsblanketten.
Read more

Ansökningstiden för 2020 avslutad

Nu är ansökningsperioden avslutad för 2020. I år var första året med digital ansökan och det har fungerat bra för de flesta. Övriga har vi tagit emot vanlig ansökan ifrån.Handläggning av alla ansökningar kommer att ske under hösten och besked kommer i början av december. Vi kommer kontakta de som vi behöver kompletterande information ifrån.
Read more

Ansökningstiden för 2020 börjar

Ansökan är öppen 1 maj–1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan ansökan hittar du mer information och länk till ansökan.
Read more

Ansökningstiden är över!

Ansökningstiden är nu över och vi arbetar med att sammanställa ansökningarna.På styrelsemöte den 21-22/11 fattas beslut och därefter kommer beskeden att skickas ut. Alla får skriftliga svar - både beviljade och avslag.
Read more

Snart dags för ansökan 2018

Julledigheten är över och vi startar upp vårterminen med att önska alla en god fortsättning på 2018. Ansökningsblankett för 2018 kommer att finnas från maj månad. Som vanligt ska den sen skickas in före den 1 september.
Read more

Nya möjligheter till stiftelsemedel

Nu under hösten finns det två möjligheter till att söka stiftelsemedel, framförallt för personer som bor i Göteborg eller Kronoberg.
Read more

Om bidrag till resor

Bidrag ges i första hand till semester- och rekreationsresor såväl inom som utom Sverige. Främst ges bidrag för att täcka kostnader för medhjälpare.
Read more

Om bidrag till utbildning

Du kan söka bidrag till studier, som till exempel konst- och musikstudier, då företrädesvis inom klassisk musik.
Read more

Om bidrag till sport och hjälpmedel

Bidrag kan sökas för olika hjälpmedel som samhället inte står för. Till exempel anpassade fritids- och idrottsredskap eller tekniska hjälpmedel.
Read more

Möjlighet att söka medel från stiftelser

Nu under hösten finns det två möjligheter till att söka stiftelsemedel, framförallt för personer som bor i Göteborg eller Kronoberg.
Read more
Officially the best

See all finsweet layout components by clicking the button now

Explore components