Ansökning

Ansökningsperioden till Bidragsstiftelsen är 1 maj–1 september.

Om ansökningsperioden

Ansökningsfönstret till Bidragsstiftelsen är öppet 1 maj–1 september varje år. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan ansökan hittar du mer information om hur du ansöker om bidrag.
Läs vidare

Ansökningsstiden för 2023 över för denna gång

Bidragsstiftelsens öppettider för ansökan är 1 maj–1 september varje år. Nu stänger vi för det här året och tackar alla som skickat in sina ansökningar. Handläggningen börjar nu i september och besked lämnas i december.
Läs vidare

Ansökningperioden för 2024 är öppen

Ansökan är öppen 1 maj–1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan om ansökan ser du villkoren, hur det går till och vilka uppgifter som du måste bifoga.
Läs vidare

Nya möjligheter till stiftelsemedel

Nu under hösten finns det två möjligheter till att söka stiftelsemedel, framförallt för personer som bor i Göteborg eller Kronoberg.
Läs vidare

Om bidrag till resor

Bidrag ges i första hand till semester- och rekreationsresor såväl inom som utom Sverige. Främst ges bidrag för att täcka kostnader för medhjälpare.
Läs vidare

Om bidrag till utbildning

Du kan söka bidrag till studier, som till exempel konst- och musikstudier, då företrädesvis inom klassisk musik.
Läs vidare

Om bidrag till sport och hjälpmedel

Bidrag kan sökas för olika hjälpmedel som samhället inte står för. Till exempel anpassade fritids- och idrottsredskap eller tekniska hjälpmedel.
Läs vidare

Möjlighet att söka medel från stiftelser

Nu under hösten finns det två möjligheter till att söka stiftelsemedel, framförallt för personer som bor i Göteborg eller Kronoberg.
Läs vidare