Ansökning

Ansökningsperioden till Bidragsstiftelsen är 1 maj–1 september.

Om ansökningsperioden

Ansökningsfönstret till Bidragsstiftelsen är öppet 1 maj–1 september varje år. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan ansökan hittar du mer information om hur du ansöker om bidrag.
Read more

Nya möjligheter till stiftelsemedel

Nu under hösten finns det två möjligheter till att söka stiftelsemedel, framförallt för personer som bor i Göteborg eller Kronoberg.
Read more

Om bidrag till resor

Bidrag ges i första hand till semester- och rekreationsresor såväl inom som utom Sverige. Främst ges bidrag för att täcka kostnader för medhjälpare.
Read more

Om bidrag till utbildning

Du kan söka bidrag till studier, som till exempel konst- och musikstudier, då företrädesvis inom klassisk musik.
Read more

Om bidrag till sport och hjälpmedel

Bidrag kan sökas för olika hjälpmedel som samhället inte står för. Till exempel anpassade fritids- och idrottsredskap eller tekniska hjälpmedel.
Read more

Möjlighet att söka medel från stiftelser

Nu under hösten finns det två möjligheter till att söka stiftelsemedel, framförallt för personer som bor i Göteborg eller Kronoberg.
Read more
Officially the best

See all finsweet layout components by clicking the button now

Explore components