Stöd bidragsstiftelsen

Att leva med ett rörelsehinder är en vardag för många människor. De offentliga resurserna för att få hjälp är begränsade. Genom ditt bidrag så kan du bidra till ett bättre och rikare liv för människor med rörelsehinder.

Kvinna skjuter en annan kvinna i rullstol uppför kulle

Testamentera en gåva

Genom att inkludera Bidragsstiftelsen i ditt testamente så bidrar du till ett bättre och rikare liv för personer med nedsatt rörelseförmåga, även i framtiden.
Läs mer om att testamentera
Testamente