Dataskydds-förordningen och vår hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

Vi hämtar endast in de personuppgifter om dig som är nödvändiga för att kunna.

Uppgifterna kan komma att användas för marknadsföring genom e-mail. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du nedan.

Cookie policy

På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

1. Vilka typer av cookies använder vi?

Vi använder oss av olika typer av cookies:

 1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att spara det medlemskap du lagt i din varukorg. Vi använder oss även av cookies för att analysera webbplatsen och hur den används (se stycket om scripts nedan).

2. Hur kan du kontrollera och ta bort cookies?

För att få reda på mer om cookies, inklusive hur du kan se vilka cookies som har placerats på din enhet och hur du kan hantera och ta bort dem, besök www.allaboutcookies.org eller www.minacookies.se
Du kan ta bort alla cookies som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Läs mer om Cookies på Post- och telestyrelsens webbsida

3. Scripts som används på webbplatsen

Detta script finns på vår webbplats:

Google Analytics
Google Analytics använder cookies för att samla in information om besök på webbplatsen. Den insamlade informationen kan användas för att utvärdera och analysera statistik om besökarna på webbplatsen.

Dataskydds-förordningen och vår hantering av personuppgifter

Bidragsstiftelsen vet hur viktigt det är med integritet för våra besökare och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar.

Bidragsstiftelsen utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning GDPR.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vad en personuppgift är
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Bidragsstiftelsen samlar in personuppgifter i samband med att du kontaktar oss eller ansöker om bidrag.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • Namn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Län
 • Civilstånd
 • Medlemskap i DHR
 • Antalet hemmavarande barn/syskon
 • Föräldrars/vårdnadhavares namn (för omyndig sökande)
 • Rörelsenedsättning (diagnos)
 • Årsinkomst

2. Varifrån hämtar vi personuppgifter om dig?

Bidragsstiftelsen behandlar uppgifter som du som sökande själv lämnat till oss när du blev ansöker om bidrag eller fyller i ett kontaktformulär.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar tidigare nämnda personuppgifter för att:

 • behandla din ansökan om bidrag
 • identifiera dig
 • hantera eventuell utbetalning av bidrag
 • fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen)
 • förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot stiftelsen

4. Rättsliga grunder för användande

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som ansöker om bidrag från Bidragsstiftelsen.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss.

5. Lagringstider

Vi värnar om din integritet och en god informationshantering av dina personuppgifter. Vi sparar dina personuppgifter

…………………

, alternativt så länge som vi behöver för att uppfylla lagliga skyldigheter med dina personuppgifter.

6. När delar vi dina personuppgifter med andra?

När det finns laglig grund för det, kan vi i vissa fall dela personuppgifter med andra. Leverantörer och samarbetspartners som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss är reglerade via personuppgiftsbiträdesavtal. I avtalen med dessa samarbetspartners begränsas syftena för hur personuppgifter kan användas och lämnas ut, och vi kräver att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade. Utöver dessa, beroende på aktuell produkt eller tjänst och informationens art, kan dina personuppgifter delas med:

 • Myndigheter – Vi kan vara skyldiga att dela dina personuppgifter med myndigheter, om det krävs enligt lag eller för att uppfylla ett avtal.
 • Fristående leverantörer av tjänster och produkter – Bolag som vi samarbetar med för att administrera åtaganden och rättigheter enligt avtal, såsom till exempel företag som vi anlitar för kongresser eller marknadsföring.

7. Överföring av dina personuppgifter utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter behandlas inom Europeiska unionens och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) och att våra IT-system finns inom EU/EES. Vi kan dock i vissa fall överföra personuppgifter till parter i andra länder för de syften som anges ovan. Till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet för den aktuella behandlingen och vi säkerställer att överföringen av uppgifterna sker på ett lagligt och säkert sätt.

8. Tillgång till dina personuppgifter

Vi vill vara öppna med hur vi bearbetar dina personuppgifter och vi ser till att de är korrekt uppdaterade. Du har rätt att begära ett kostnadsfritt utdrag per kalenderår av de personuppgifter vi har om dig. Detta gör du genom att kontakta susanne@bidragsstiftelsen.se.

Du kan be oss att korrigera eller ta bort de av dina personuppgifter som du anser är felaktiga. Du kan också be oss att radera dina personuppgifter i de fall det inte finns någon rättslig grund för vidare bearbetning. Viss information kan vara undantagen från rätt till tillgång, rättelse, radering i enlighet med gällande lagar.

9. Kontaktinformation

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta kundtjänst. Stiftelsens tillsynsmyndighet inom området integritet är Datainspektionen. Du har rätt att framföra klagomål till dem, men vi ser gärna att du vänder dig till oss först.

DHR Bidragsstiftelsen
Organisationsnummer 802007-6470
E-post: susanne@bidragsstiftelsen.se