Innovation

Innovation, hjälpmedel

Kom med en bra idé och vinn 150000 kr

Bidragsstiftelsen gör mer än ger bidrag. Vi stödjer också innovation inom området hjälpmedel som underlättar det vardagliga livet för människor med nedsatt rörelseförmåga. En av åtgärderna är ett samarbete med Svenska uppfinnarföreningen som nu vänder sig till hela svenska folket med en tävling.
Läs vidare

Vinnare i uppfinnartävling presenterar sina lösningar

Under slutet av förra året utsågs tre vinnare i DHR:s uppfinnartävling. Så här såg deras uppfinningar ut.
Läs vidare

Vinnare utsedda i uppfinnartävling

Lördagen den 5 december 2020 var det prisutdelning i DHR Bidragsstiftelsens årliga innovationstävling. Den har arrangerats sedan 2012 och syftar till att inspirera uppfinnare till att utveckla praktiska och smarta hjälpmedel för rörelsehindrade.
Läs vidare

Inbjudan till prisutdelning i uppfinnartävling

Lördagen den 5 december 2020 kl 18:00 kommer prisutdelning att hållas i Uppfinnartävlingen. På grund av pandemin sker ceremonin via Zoom.
Läs vidare

Bli uppfinnare och tävla om 150000 kr

Har du en idé som kan underlätta vardagen för människor med funktionshinder? Nu är det dags att söka bidrag för utveckling av nya smarta vardagshjälpmedel som kan förenkla livet för människor med funktionshinder.
Läs vidare

Här är vinnarna i uppfinnartävlingen

Nyligen var det stor prisutdelning i Bidragsstiftelsen DHR och Svenska Uppfinnareföreningens innovationstävling. Syftet var att bidra till utvecklingen av fler hjälpmedelsinnovationer.
Läs vidare