Rapport

Verksamhetsåret 2022

Vi kan glädjande nog se tillbaka på ett produktivt verksamhetsår med bland annat en signifikant ökning i antalet ansökningar, en viss framgång i utvecklingen av innovationer för personer med nedsatt rörelseförmåga och ett fortsatt spännande samarbete med Marie Cederschiöld högskola i Stockholm.
Läs vidare

Verksamhetsåret 2021

Rapportera vår verksamhet är något av vår viktigaste syssla som organisation i civilsamhället. Tittar vi på verksamheten förra året kan vi glädjande nog notera en topp i antalet ansökningar.
Läs vidare

Verksamhetsåret 2020

Läs en summering av Bidragsstiftelsens arbete under 2020, då vi från våra totalt 20 olika stiftelser givit vi bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga.
Läs vidare

Rapport från ett forskningsseminarium

Onsdagen den 25 mars 2021 arrangerade Bidragsstiftelsen DHR ett webbaserat seminarium om kunskapsbehov och forskning.
Läs vidare