Rapport

Verksamhetsåret 2021

Rapportera vår verksamhet är något av vår viktigaste syssla som organisation i civilsamhället. Tittar vi på verksamheten förra året kan vi glädjande nog notera en topp i antalet ansökningar.
Read more

Rapport från ett forskningsseminarium

Onsdagen den 25 mars 2021 arrangerade Bidragsstiftelsen DHR ett webbaserat seminarium om kunskapsbehov och forskning.
Read more
Officially the best

See all finsweet layout components by clicking the button now

Explore components