Nytt forskningsprogram får 10 miljoner av Bidragsstiftelsen
Nyhet

Nytt forskningsprogram tilldelas tio miljoner

2021-10-07

Bidragsstiftelsen DHR stöttar ett nytt spännande forskningsprogram med tio miljoner kronor under fem år.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har startat ett nytt spännande forskningsprogram som ska stärka delaktigheten för personer med funktionshinder. Bidragsstiftelsen DHR stöttar projektet med 10 miljoner kronor under 5 år.

Hur är det att leva med funktionsnedsättning i Sverige idag? I ett nytt forskningsprogram ska Ersta Sköndal Bräcke högskola  öka kunskapen om vardagsvillkoren för personer med rörelsenedsättning och andra funktionsnedsättningar. Forskningsprogrammet har en budget på 15 miljoner kronor, och det bedrivs i samarbete med Bidragsstiftelsen DHR som bidrar med tio miljoner kronor under en femårsperiod.

Det femåriga forskningsprogrammet med namnet Människovärde och Delaktighet handlar om villkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det övergripande syftet med forskningsprogrammet är att bidra med kunskaper som kan användas för att öka den sociala inkluderingen och delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning, med särskild inriktning rörelsehinder.

”Det känns väldigt bra att få möjlighet att långsiktigt kunna bidra med vetenskapligt baserade kunskaper inom funktionshinderområdet”, säger Martin Börjeson, prefekt för Institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Programmet omfattar ett antal forskningsprojekt, där fyra pågående forskningsprojekt ingår från start.

  • Erfarenhet av att bli företrädd av God man,
  • Active support som är ett arbetssätt på gruppbostäder,
  • Utvärdering av hälsofrämjande och våldförebyggande program inom funktionshinderområdet samt
  • Långvariga effekter av covid-19 pandemin för personer med funktionsnedsättning.

Programmet, som ären unik satsning, kommer att ledas av en professor som tillsätts specifikt för forskningsprogrammet. Nya projekt, särskilt med inriktning rörelsehinder, kommer att startas inom kort och minst en doktorand att rekryteras.

”Det finns ett stort behov av att vetenskapligt studera och därigenom öka kunskaperna inom funktionshinderområdet. Därför gläder vi oss åt att långsiktigt kunna bidra till det här viktiga forskningsprogrammet”, säger Lars Pettersson, ordförande för Bidragsstiftelsen DHR.

Programmet kommer att drivas vid Institution för socialvetenskap, bland annat för att funktionshinderområdet är ett växande arbetsfält för socionomer.Inom ramen för programmet kommer förstärkningen av utbildningsinslag medfunktionshinderteman i socionomprogrammet att stärkas ytterligare. Programmet startar den 1 januari 2022.

För mer information kontakta Martin Börjeson.

Bidragsstiftelsen DHR bildades 1961 för att stötta personer med olika typer av nedsatt rörelseförmåga ekonomiskt. Stiftelsen stödjer forskning och delar ut bidrag till sådant som kan förbättra och underlätta livet och vardagen för personer med funktionsnedsättning men som samhället inte står för.