fbpx

Om bidragsstiftelsen

Bidragsstiftelsen bildades 1961 för att stötta personer med olika typer av nedsatt rörelseförmåga ekonomiskt.

Man i rullstol håller hand med sin son
Man utan ben åker slalom

Vi gör livet lättare för människor med nedsatt rörelseförmåga

Vi delar ut bidrag till sådant som kan förbättra och underlätta ditt liv och vardag men som samhället inte står för. På det viset bidrar vi till att fler får ett bättre och rikare liv.

Bidrag som hjälper dig att utvecklas

Det finns få begränsningar för vad du kan söka bidrag för. Allt som kan förbättra din vardag, förenkla ditt liv eller sådant du behöver för att utvecklas och komma närmare dina mål kan du söka bidrag för. Det kan vara utbildningar, resor, hjälpmedel, datorer, idrottsredskap eller nästan vad som helst. Varje ansökan bedöms individuellt utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Avkastningen blir till bidrag

Bidragsstiftelsen tar emot och förvaltar gåvor och testamenten som tillfaller oss. Vi delar ut ca 200-300 bidrag per år till människor i alla åldrar. En förutsättning för att bidrag ska kunna betalas ut är att rörelsenedsättningen inte härrör från utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska diagnoser.

Bidragsstiftelsen förvaltar även medel som tillhör andra stiftelser genom testamenten och där testamentet anger särskilda ändamål och villkor för att bidraget ska kunna lämnas ut.

Bidragsstiftelsen är registrerad i stiftelseregistret som förs av Länsstyrelsen i Stockholm. Stiftare och de som tillsätter styrelse och revisorer är DHR, förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Familj med barn i rullstol

Vi gör mer än ger bidrag

Utöver vår bidragsverksamhet så arbetar vi inom ytterligare tre områden.
Forskning
Vi stöttar forskningsarbete av vetenskapliga studier som ska fylla de kunskapsluckorna som finns inom funktionshinderområdet.
Innovation
Vi stöttar innovation för utveckling av hjälpmedel som kan underlätta det vardagliga livet för människor med rörelsehinder.
Idrott
Vi stöttar parasport och annan idrott som kan bidra till att fler ska kunna träna och utöva sin idrott på sin fritid.

Bidragsstiftelsens styrelse

finsweet Image 2
Lars Pettersson
Ordförande
Yvonne Björkman
Yvonne Björkman
Vice ordförande
finsweet Image 2
Barbro Gregorson
Ledamot
Arne Prembäck
Arne Prembäck
Ledamot
finsweet Image 2
Lars Granqvist
Ledamot

Ekonomi och handläggare

Handläggare
Susanne Wettby
08-744 12 90
Time management Icon
Telefontid, måndag–torsdag 09:30–12:00 
finsweet Image 2
Ekonomi
Cecilia Strandell
Adress
DHR Bidragsstiftelsen
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm
Tack
Ditt meddelande har mottagits
Oj då. Något verkar ha gått snett när formuläret skulle. Försök igen