Om bidragsstiftelsen

Bidragsstiftelsen bildades år 1961 för att stötta personer med olika typer av nedsatt rörelseförmåga ekonomiskt. Du kan ansöka om bidrag under perioden 1 maj–1 september.

Man i rullstol håller hand med sin son
Man utan ben åker slalom

Vi gör livet lättare för människor med nedsatt rörelseförmåga

Vi delar ut bidrag till sånt som kan förbättra och underlätta ditt liv och vardag men som samhället inte står för. På det viset bidrar vi till att fler får ett bättre och rikare liv.

Bidrag som hjälper dig att utvecklas

Begränsningarna i ansökningarna är få. Det mesta som kan förbättra din vardag, förenkla ditt liv, eller sånt du behöver för att utvecklas och komma närmare dina mål, kan du söka bidrag för. Utbildningar, resor, hjälpmedel, datorer, idrottsredskap eller nästan vad som helst. Varje ansökan bedöms individuellt utifrån dina egna önskemål och förutsättningar.

Avkastningen blir till bidrag

Bidragsstiftelsen tar emot och förvaltar gåvor och testamenten som tillfaller oss. Vi delar ut ca 200–300 bidrag per år till människor i alla åldrar. En förutsättning för att bidrag ska kunna betalas ut är att rörelsenedsättningen inte härrör från intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Bidragsstiftelsen förvaltar även medel som tillhör andra stiftelser genom testamenten och där testamentet anger särskilda ändamål och villkor för att bidraget ska kunna lämnas ut.

Bidragsstiftelsen är registrerad i stiftelseregistret som förs av Länsstyrelsen i Stockholm. Stiftare och de som tillsätter styrelse och revisorer är organisationen DHR som står för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet.
Familj med barn i rullstol

Vi ger mer än bidrag

Utöver vår bidragsverksamhet så arbetar vi inom ytterligare tre områden.
Forskning
Vi stödjer forskning och vetenskapliga studier som fyller kunskapsluckor inom funktionshinderområdet. Bl.a. så stödjer vi forskningsprojektet Människovärde och Delaktighet som genomförs vid Marie Cederschiölds Högskola.
Innovation
Tillsammans med Svenska Uppfinnarföreningen så arrangerar vi en årlig tävling där alla välkomnas att skicka in förslag på nya smarta hjälpmedel som kan förenkla vardagen för människor med nedsatt rörelseförmåga.
Idrott
Vi stödjer parasport och verksamhet som bidrar till att fler kan träna och utöva sin idrott på fritiden.

Bidragsstiftelsens styrelse

Ordförande Lars PetterssonCecilia Strandell, Ekonomi
Lars Pettersson
Ordförande
Yvonne Björkman
Yvonne Björkman
Vice ordförande
Maria Johansson
Maria Johansson
Ledamot
Arne Prembäck
Arne Prembäck
Ledamot
Peter Norén
Peter Norén
Ledamot

Ekonomi och handläggare

Handläggare
Susanne Wettby
08-744 12 90
Time management Icon
Telefontid, måndag–torsdag 09:30–12:00 
Cecilia Strandell, Ekonomi
Ekonomi
Cecilia Strandell
Tack
Ditt meddelande har mottagits
Oj då. Något verkar ha gått snett när formuläret skulle. Försök igen