Bidrag till organisationer och föreningar

Är du med i en förening eller organisation för människor med nedsatt rörelseförmåga? Föreningens kan få bidrag från oss. Ansökan gör du från 1 maj till 1 september varje år.

Tre män spelar rullstolsbasket

Vad kan ni söka för?

Ansökan kan göras för stöd till verksamheten för att kunna göra aktiviteter, träffar eller tex en resa för medlemmarna. Det går också att söka bidrag för utrustning och hjälpmedel för tränings- och fritidsaktiviteter, eller tex instrument och annat som behövs för er verksamhet.

Hur ansöker ni?

Ansökan ska avse nästkommande års planerade verksamhet och görs genom att maila oss. Bedömning görs från ansökan till ansökan och utifrån befintliga medel i särskilda fonder.

Vi vill att du uppger följande i föreningens ansökan för att den ska vara komplett

  • Föreningens namn och adress.
  • Namn, mejladress och telefonnr till kontaktperson.
  • Beskrivning av aktivitet och projekt eller anordning och utrustning ni söker bidrag för. 
  • Antal deltagare, antal medhjälpare, kostnad, bidrag som söks, samt eventuell övrig finansiering. 
  • Ange särskilt om ansökan avser ett bidrag som vänder sig till barn- och ungdomar. 

Mejla ansökan till susanne@bidragsstiftelsen.se. Besked lämnas via mejl i slutet av december eller början av januari varje år.