Möjligheternas berättelser

Några personer och familjer som fått sina ansökningar om bidrag beviljade.