Möjligheternas berättelser

Möt några personer och familjer som fått sina ansökningar om bidrag beviljade.