Elin Forsgren, Göteborg

Tur och retur från komfortzonen

Elin Forsgren är läraren som ser på omvärlden i kraft av sin nyfikenhet. Idag är hon specialpedagog och kursansvarig för studier i samhällskunskap och svenska som andraspråk på distans. Men livet har mer att erbjuda. Nu sticker hon snart till Wien och pluggar tyska.

Som en sann lärare pratar Elin Forsgren i termer av personlig utveckling. Enligt henne är utveckling inte bara en fråga om kunskaper utan också attityd.

– Med funktionsnedsättning eller någon form av funktionsvariation är det lätt att fastna i en idé om att saker inte går att genomföra. För mig har studier och projekt i utlandet varit ett av flera sätt att hantera det, säger Elin.

För cirka 15 år sedan var Elin i Österrike och jobbade med ett projekt för Kvinnofolkhögskolan. Projektet var ett samarbete mellan universiteten i Graz och Florence och slutade i en bemötandehandbok för lärare till synskadade.

– Jag lärde känna den fantastiska staden Wien. Det ställe jag bodde på hade anpassat sina lokaler på ett bra sätt. Lokaltrafiken i och utanför stan är också mycket bra ordnad. Wien är annars en gammal stad med äldre byggnader med allt vad det innebär.

Idag jobbar Elin på Angereds folkhögskola där hon bland annat undervisar i samhällskunskap och svenska för invandrare, SFI. Hon är också sedan rätt nyligen specialpedagog på skolan.

Men först blir det en tids tjänstledighet eftersom Elin snart ska tillbaka till Wien.

– Jag ansökte om ett bidrag för att klara tjänstledigheten och boendet medan jag pluggar tyska på Actilingua academy. En fin möjlighet som påminner mig om hur viktigt det är att ta sig ur bekvämlighetszonen ibland.

Vad vill du göra?

Bidragsstiftelsen beviljar varje år bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga. Du kan få bidrag till exempelvis en utbildning, en resa, en dator, ett idrottsredskap, ett hjälpmedel eller något annat som underlättar ditt liv eller tar dig närmare dina mål.