Ansökan är öppen
Ansökning

Ansökningperioden för 2024 är öppen

2024-05-01

Ansökan är öppen 1 maj–1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan om ansökan ser du villkoren, hur det går till och vilka uppgifter som du måste bifoga.