Ansökningsperioden till Bidragsstiftelsen är 1 maj–1 september.
Ansökning

Om ansökningsperioden

2022-04-24

Ansökningsfönstret till Bidragsstiftelsen är öppet 1 maj–1 september varje år. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. På sidan ansökan hittar du mer information om hur du ansöker om bidrag.