September_äpplen
Ansökning

Ansökningsstiden för 2023 över för denna gång

2023-09-03

Bidragsstiftelsens öppettider för ansökan är 1 maj–1 september varje år. Nu stänger vi för det här året och tackar alla som skickat in sina ansökningar. Handläggningen börjar nu i september och besked lämnas i december.

Se gärna våra berättelser om mottagare som fått sina ansökningar beviljade.