Rehab_stiftelser
Ansökning

Nya möjligheter till stiftelsemedel

2016-10-11

Nu under hösten finns det två möjligheter till att söka stiftelsemedel, framförallt för personer som bor i Göteborg eller Kronoberg.

Nu under hösten finns det två möjligheter till att söka stiftelsemedel, framförallt för personer som bor i Göteborg eller Kronoberg. De båda stiftelserna är: Stiftelsen Fru Bergliot Swanström-Landbys Minnesfond. Ändamål är att lämna bidrag till vård av behövande personer med funktionsnedsättning i Göteborg.

Kriterier som måste uppfyllas för kunna beviljas medel:

  • Att vara ekonomiskt behövande (innebär en beskattningsbar inkomst max 177 000kr/år)
  • Att ha ett handikapp (betyder att du kan styrka ett rörelsehinder med läkarintyg)
  • Att vara bosatt i Göteborg