Personer solar på en strand, en person i rullstol
Ansökning

Om bidrag till resor

2016-03-16

Bidrag ges i första hand till semester- och rekreationsresor såväl inom som utom Sverige. Främst ges bidrag för att täcka kostnader för medhjälpare.

Bidrag ges i första hand till semester- och rekreationsresor såväl inom som utom Sverige. Främst ges bidrag för att täcka kostnader för medhjälpare.

Vi har flera fonder och stiftelser som ger bidrag till detta ändamål. Se ansökan till respektive fond eller stiftelse för att se vilka villkor som behöver uppfyllas.