Verksamhetsåret 2022
Rapport

Verksamhetsåret 2022

2023-07-07

Vi kan glädjande nog se tillbaka på ett produktivt verksamhetsår med bland annat en signifikant ökning i antalet ansökningar, en viss framgång i utvecklingen av innovationer för personer med nedsatt rörelseförmåga och ett fortsatt spännande samarbete med Marie Cederschiöld högskola i Stockholm.

Det är med stor glädje vi kan meddela rekordnotering i antalet ansökningar. Totalt 543 bidragsansökningar kom in mellan den 1 maj och den 1 september 2022. Det är en ökning med drygt 17 procent från året innan. Ur Bidragsstiftelsens och av Bidragsstiftelsen förvaltade stiftelser och fonders avkastningsmedel har bidrag med 12 670 063 kr beviljats till 225 enskilda sökande samt till 22 organisationer.

Bland de organisationer som beviljats bidrag kan nämnas Sveriges Paralympiska Kommitté, Paralife och Hestrafors IF. Bidrag har dessutom beviljats organisationerna Bosse Råd och Stöd, Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) med flera.

Samarbetet med SUF har pågått sedan 2013. Vi har återigen utlyst en tävling i samarbete med dem som syftar till att stimulera och lyfta fram innovationer inom vårt område. En sinnrik brandvarnare och ett justerbart arbetsbord för dataskärm med en utbyggd analog del kom fram detta år. Vi ser gärna att fler idéer med bärkraft uppmärksammas. Tänk på att en idé på ett papper kan räcka för att i slutänden hjälpa många till ett bättre liv. För att något ska kunna växa behövs frön.

Vi har försökt att utveckla samarbetet med juridiska partnern Lawly för att visa på möjligheten att testamentera till Bidragsstiftelsen. Det är emellertid för tidigt att dra slutsatser om huruvida det fungerar bra eller inte. Givetvis tror vi på användningen av digitala mediekanaler och de förenklingar dessa kanaler i viss mån innebär.

Vårt samarbete med Marie Cederschiöld högskola innebär finansiering av en gästprofessor på institutionen samt doktorandstudier på högskolan i Halmstad. Vi ska också, vilket startade redan föregående verksamhetsår, bidra med två miljoner kr under femårsperiod för att genomföra ett gemensamt forskningsprogram till minne av Barbro Carlsson och Vilhelm Ekensteen. Forskningsprogrammet handlar om villkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.